Heading 1

Heading 1

Vodik

Vodik je najmanji i najlakši element u periodičnoj tablici. Sastoji se od negativno nabijenog elektrona i pozitivno nabijenog protona. Vodik je najčešći element svemira; a zbog visoke reaktivne sposobnosti javlja se gotovo isključivo u spojevima. Takvi su voda i ugljikohidrati, koji uključuju prirodni plin i sirovu naftu. U slobodnom obliku vodik se pojavljuje samo u tragovima u atmosferi i u dimnim plinovima. Vodik je plin bez boje, mirisa i okusa.


Bez njega čovjek ne bi zakoračio na Mjesec. Sa zrakom formira eksplozivne smjese. U praksi se pokazalo vrlo predvidljivim i barem jednako sigurnim ili čak sigurnijim kao benzin i prirodni plin.

Join Our Family!

I-ROCK 2020 ©

Spremljajte nas na:

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 Igor Grofelnik& Matjaž Knez All Rights Reserved