Proizvodnja vodika

Načini proizvodnje vodika uvelike variraju ovisno o potrebnom kapacitetu i čistoći vodika:
-    
Gasifikacija ugljena: najstarija metoda proizvodnje vodika je reakcija ugljena (koksa) s                         vodenom parom, što daje tzv vodeni plin (koks + zrak> ugljični dioksid + toplina, koja koks                   zagrijava na 900 °C,  tako zagrijani koks isparava, što reagira s njim i stvara mješavinu vodika i           ugljičnog monoksida),
-    Reformom pare prirodnog plina (metana) i drugih ugljikovodika,

   Djelomična oksidacija metana i drugih ugljikovodika što rezultira mješavinom vodika i                       ugljičnog  monoksida (prirodni plin + kisik> vodik + ugljični monoksid),
-    Elektroliza vode.

 

Join Our Family!

I-ROCK 2020 ©

Spremljajte nas na:

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 Igor Grofelnik& Matjaž Knez All Rights Reserved